Hernieuwing van doopbeloften

 

terug naar Paaswake

Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in de doop begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden. Daarom willen wij, nu de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest ten einde is, onze doopbeloften opnieuw uitspreken. Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht, en hebben wij beloofd God in zijn heilige katholieke kerk te dienen.

 

Daarom, zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als kinderen van God?

 

ja, dat beloof ik.

 

Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?

 

 ja, dat beloof ik.

 

Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?

 

 ja, dat beloof ik.

 

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

 

Ik geloof.

 

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand?

 

 Ik geloof.

 

Gelooft u in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk; de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

 

Ik geloof.

 

Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft doen herboren worden uit water en de heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.

 

Amen.

 

Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia;
et omnes ad quos pervenit aqua ista 
salvi facti sunt et dicent:
alleluia, alleluia.
Ik heb water zien stromen, uit de tempel, aan de rechterzijde, alleluja; 
en allen tot wie dit water is gekomen zijn verlost en zullen zeggen:
alleluja, alleluja.