DE PAASWAKE 

 

In deze heilige nacht waarin onze Heer Jezus Christus van de dood naar het leven is overgegaan, nodigt de Kerk alle gelovigen over heel de wereld uit, bijeen te komen om te waken en te bidden. Tijdens de Paaswake herdenken wij het Pasen van de Heer : wij luisteren naar zijn woord en vieren zijn sacramenten . En eens hopen wij  te mogen delen in zijn overwinning op de dood om voor altijd met Hem te leven in God.

In deze nacht wordt het Licht, dat Christus is, feestelijk binnengedragen en bejubeld. Symbool van de verrezen Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen schijnen. In de kaars zijn vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.
Na het ontsteken en binnendragen van de paaskaars (Lumen Christi) wordt de plechtige paasboodschap gezongen.

In de dienst van het woord wordt ons verteld hoe God in het Oude Verbond de verwachting van het Licht heeft opgeroepen. Er zijn 9 schriftlezingen met de hoogtepunten uit de heilsgeschiedenis: de heilsgeschiedenis vindt haar voltooiing in Pasen.

 

1 Genesis: 1,1 - 2,2

- God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het goed was -

2 Genesis: 22,1-18

- Het offer van onze aartsvader Abraham -

3 Exodus: 14,15 - 15,1

- De IsraŽlieten gingen over de droge bodem de zee door -

4 Jesaja: 54,5-14

- Met een eeuwige liefde heeft uw Heer zich over u ontfermd -

5 Jesaja: 55,1-11

- Komt naar mij en gij zult leven en Ik ga een blijvend verbond met u sluiten - 

6 Baruch: 3,9-15.32 - 4,4

- Bewandel het rechte pad naar de luister van de Heer -

7 EzechiŽl: 36,16-28

- Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven - 

8 Romeinen: 6,3-11

- Door het doopsel in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden -

9 Marcus: 16,1-8

- Hij is verrezen, Hij is niet hier -

Daarna volgt de zegening van het doopwater en hernieuwen de gelovigen de doopbeloften; door het paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen beginnen. Het Doopsel is een onuitwisbaar teken in ons hart, maar omdat wij zo vaak 'afdwalen', nodigt de Kerk ons ieder jaar uit in de Paasnacht ons opnieuw bewust te worden van de belofte en de genade van ons Doopsel. 
Tenslotte wordt de H. Eucharistie gevierd.